Zobrazených 1–12 z 59 výsledkov

ADESILEX A

Špeciálne neoprénové kontaktné lepidlo na krytiny z PVC a pryže, koberce, linoleum, korkové krytiny, prvky zvukovej izolácie (z kartónu, dreva, kovu a peny), profily, podlahové lišty atď., na podlahy a steny v oblasti schodísk. Technické údaje (pri 23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu): KONZISTENCIA: viskózna FARBA: jantárová OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ: 900 kg/m3 OBSAH PEVNÝCH LÁTOK: 32% TEPLOTA PRI SPRACOVANÍ: od 15°C do 35°C ODVETRANIE: cca. 10 až 20 minút DOBA TUHNUTIA: bezprostredne POCHÔDZNOSŤ: ihneď KONEČNÁ PEVNOSŤ: niekoľko dní (podľa teploty) SPOTREBA: cca. 300-350 g/m2 FORMA DODANIA: plechové kanystre po 10 / 5 kg SKLADOVANIE: 24 mesiacov. ADESILEX A je horľavý. Sú potrebné bezpečnostné opatrenia v súlade s platnými predpismi. KÓD: S1

ADESILEX F57

Ľahko spracovateľné lepidlo na báze syntetických polymérov a prírodných živíc v liehových rozpúšťadlách vyrobené vo forme ľahko roztierateľnej béžovej pasty. Má vynikajúcu počiatočnú lepivosť a po zaschnutí (asi 24 hodín) dosahuje vysokú konečnú prídržnosť. Je vhodné do miest s intenzívnou pešou prevádzkou. SPOTREBA Zubová stierka č. 1: 300-350 g/m2 Zubová stierka č. 2: 400-450 g/ m2 Zubová stierka č. 3: 500-550 g/ m2 BALENIE Vedrá po 19 kg alebo 9 kg.

ADESILEX G12

Dvojzložkové lepidlo z epoxidovej živice s nízkym obsahom rozpúšťadiel na pryžové a linoleové krytiny, špeciálne vhodné pre vysoko namáhané priestory v interiéri aj exteriéri. Oblasti použitia: Veľmi kvalitné, bezrozpúšťadlové lepidlo z epoxidovej živice na vysoko pevné lepenie pryžových a linoleových krytín, na savé a nesavé podklady v interiéri a exteriéri. Špeciálne vhodné na podlahy, ktoré sú namáhané prevádzkou vysokozdvižných vozíkov a na lepenie vonkajších dlažieb. Technické údaje (pri 23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu): KONZISTENCIA: pastovitá FARBA: hnedá OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ ZMESI: 2 300 kg/m3 OBSAH PEVNÝCH LÁTOK V ZMESI: 95% TEPLOTA PRI SPRACOVANÍ: od 15°C do 30°C DOBA SPRACOVATEĽNOSTI: 60-70 minút DOBA LEPENIA: 1 hodina DOBA, POČAS KTOREJ JE MOŽNÉ ROBIŤ OPRAVY: 3 hodiny POČIATOK TUHNUTIA: 9 hodín KONIEC TUHNUTIA: 10 hodín ZAŤAŽITEĽNOSŤ: po 12-24 hodinách KONEČNÁ PEVNOSŤ: po 3 dňoch SPOTREBA: cca. 500-1400 g/m2 (podľa ozubenia) FORMA DODANIA: nádoby po 20 (10 10) kg SKLADOVANIE: 24 mesiacov, chránené pred mrazom KÓD: RE2, nízky obsah rozpúšťadiel

ADESILEX G19

Dvojzložkové lepidlo z polyuretánpolyméru (zložka A) a špeciálneho tužidla (zložka B). Po dôkladnom zmiešaní oboch zložiek vzniká ľahko spracovateľné, rovnorodé, jednofarebné lepidlo, ktoré je možné ľahko nanášať zubovou stierkou. Po vytvrdení (cca 24 hodín), ktoré prebieha chemickou reakciou bez zmraštenia, vykazuje dobrú odolnosť voči vlhkosti, vode, teplu a poveternostným vplyvom. má vysokú prídržnosť na všetkých podkladoch, ktoré sa bežne používajú v stavebníctve. SPOTREBA Druh stierky: A2 alebo MAPEI č.1: 400-500 g/m2 B1 alebo MAPEI č.2: 500-600 g/m2 B2 alebo MAPEI č.3: 600-800 g/m2 C1 alebo MAPEI č.4: 800-1000 g/m2 BALENIE Plastové vedrá po 10, 5 alebo 2 kg.

ADESILEX G20

Dvojzložkové polyuretánové lepidlo so zníženou viskozitou Oblasť použitia: Lepenie podlahových krytín z gumy, PVC, linolea a montážou panelov typu Sandwich v interiéroch aj exteriéroch. Lepidlo na pokládku podláh z gumy, alebo PVC malej hrúbky, pri ktorých môže byť vidno ryhovanie od stierky v lepidle, ktoré sa samo nevyrovná (napr. ADESILEX G 19). Lepidlo určené na lepenie panelov typu Sandwich, panelov zo sadrokartónu, hliníka, polystyrénu alebo polyuretánu ťaženého s plechom. Taktiež na lepenie drevených panelov s vrstvou hliníka, oceľovým plechom, gumou, PVC a pod. Situácia, keď je výhodné nanášať lepidlo valčekom. Vyrovnávacia vrstva na betónový, alebo asfaltový podklad pred lepením krytiny z PVC alebo gumy pomocou ADESILEXu G 19. Technické údaje (pri 23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu): KONZISTENCIA: A (pastová), B (tekutá) FARBA: A (béžová, zelená, červená, čierna) , B (svetlo žltá priehľadná) OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ: A (1450 kg/m3), B (950 kg/m3) OBSAH PEVNÝCH LÁTOK: A (97%), B (84%) SKLADOVATEĽNOSŤ: 1 rok v dokonale uzavretých pôvodných obaloch. Zložka B musí byť skladovaná vo vykurovanom prostredí, aby sa predišlo jej kryštalizácii. Ak v nej už vzniknú tieto kryštáliky, je možné ju odstrániť ohrevom produktu vo vodnom kúpeli. SPOTREBA: 350-500 g/m2 BALENIE: v súpravách pri celkovej hmotnosti 5 a 10 kg. SKLADOVANIE: 12 mesiacov.

ADESILEX LP

Univerzálne neoprénové kontaktné lepidlo, obsahujúce rozpúšťadlo Oblasti použitia: Veľmi kvalitné lepidlo zo syntetického kaučuku na lepenie všetkých krytín, ktoré vyžadujú okamžité spojenie, pevné v šmyku, a na lepenie penových krytín a korkových krytín. Technické údaje (pri 23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu): KONZISTENCIA: viskózna FARBA: jantárová OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ: 900 kg/m3 OBSAH PEVNÝCH LÁTOK: 32% TEPLOTA PRI SPRACOVANÍ: od 10°C do 35°C ODVETRANIE cca. 10 až 20 minút DOBA TUHNUTIA: okamžite POCHÔDZNOSŤ: ihneď KONEČNÁ PEVNOSŤ: za niekoľko dní (podľa teploty) SPOTREBA: cca. 300-350 g/m2 (obojstranne) FORMA DODANIA: plechové nádoby po 10/ 5/ 1 kg SKLADOVANIE: 24 mesiacov . Adesilex LP je horľavý. Sú nevyhnutné bezpečnostné opatrenia podľa platných predpisov.

ADESILEX P4

Špeciálne, rýchlo tvrdnúce, plne kontaktné, cementové lepidlo veľmi dobrých vlastností, na inštaláciu keramických a kamenných obkladových prvkov; vyrovnávacia malta na vyrovnávanie nedokonalých povrchov v interiéri aj exteriéri; murovacia malta na tehly a betónové prvky. POUŽITIE Inštalácia keramických a kamenných materiálovna podlahe • Lepenie všetkých druhov keramických obkladových prvkov, prírodného kameňa stredných a veľkých formátov (ak nie je citlivý na vlhkosť alebo na tvorbu výkvetov), terracotty a terazza v interiéri aj exteriéri. Vyrovnávacia malta • Vyrovnávanie povrchov používaných v stavebníctve ako napr. betónové dosky, cementové potery, pôvodné keramické obkladové prvky, terazzo a prírodný kameň za predpokladu, že sú čisté. Lepiaca malta na stany z tehál a betónových prvkov • Rozpínavá murovacia malta na tehly a betónové prvky. SPOTREBA Lepenie obkladových prvkov • Obkladové prvky stredných formátov na rovných povrchoch (zubová stierka č.6 alebo č.10): 3-5 kg/m² • Obkladové prvky veľkých formátov na nerovných povrchoch (zubová stierka č.10 alebo stierka na Adesilex P4): 5-10 kg/m² Vyrovnávanie povrchov cca 1,4 kg/m² na mm hrúbky vrstvy. Murovacia malta na tehly a betónové prvky V závislosti od veľkosti tehál a betónových prvkov. BALENIE Papierové vrecia: 25kg

ADESILEX V4

Bezrozpúšťadlové disperzné lepidlo svetlej farby na textilné a pružné krytiny. Oblasť použitia Lepenie vodivých textilných krytín z PVC a gresu s brúsenou rubovou stranou a medených pásov.Technické údaje (pri 23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu): KONZISTENCIA: krémová FARBA: svetlošedá OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ: 1050 kg/m3 ± 30 kg OBSAH PEVNÝCH LÁTOK: 68% ± 2 TEPLOTA PRI SPRACOVANÍ: od 10°C do 30°C DOBA VETRANIA: od 0 do 10 minút DOBA, POČAS KTOREJ JE MOŽNÁ MONTÁŽ: max. 15-20 minút POCHÔDZNOSŤ: po 2-4 hodinách ZAŤAŽITEĽNOSŤ: po cca. 24-48 hodinách SPOTREBA: 500-650 g/m2 BALENIE: v plastových nádobách po 10 kg. SKLADOVANIE: 12 mesiacov.

ADESILEX VZ

Neoprénové kontaktné lepidlo s obsahom rozpúšťadla určený na vodivé dlažby a obklady. Oblasť použitia: Lepenie vodivých dlažieb a obkladov z PVC, gresu a medených pásov v interiéri aj exteriéri. Technické údaje: KONZISTENCIA: hustá kvapalina FARBA: čierna DOBA VETRANIA: cca. 20min. DOBA TUHNUTIA: ihneď ODOLNOSŤ VOČI VLHKOSTI: optimálna ODOLNOSŤ VOČI STARNUTIU: optimálna ODOLNOSŤ VOČI ROZPÚŠŤADLÁM A OLEJOM: dobrá ODOLNOSŤ VOČI KYSELINÁM A ALKÁLIÁM: dobrá PODLAHOVÉ VYKUROVANIE: vhodné STOLIČKY NA KOLIESKACH: vhodné

AQUACOL T

Vysokokvalitné, bezrozpúšťadlové, disperzné lepidlo na lepenie textilných krytín s textilnou a syntetickou rubovou stranou a kobercov, linolea, korkového linolea na savé podklady v interiéri. SPOTREBA Stierka č. 1: 0,3 - 0,35 kg/m2 Stierka č. 2: 0,4 - 0,45 kg/m2 Stierka č. 2: 0,4 - 0,45 kg/m2 BALENIE Plastové nádoby po 25, 12 a 5 kg.

FIBERPLAN

Veľmi rýchlo tvrdnúca, vláknami vystužená, samonivelizačná malta. POUŽITIE Fiberplan sa používa na vyhladenie a vyrovnanie výškových rozdielov od 3 do 10 mm, vzniknutých na podlahách z drevených parkiet alebo palubovky, za predpokladu, že sú dokonale prikotvené, obzvlášť vhodný tam, kde sa vyžaduje dobrá odolnosť proti prevádzkovému zaťaženiu. Fiberplan je vhodný aj na podlahy so zabudovaným podlahovým vykurovaním a do priestorov vystavených záťaži od kolieskových stoličiek. Fiberplan je určený len na použitie v interiéri. SPOTREBA 1,6 kg/m² na mm hrúbky. BALENIE Vrecia po 25 kg.

FLEXCOLOR 4 LVT

Škárovacia malta pripravená na priame použitie, pre LVT krytiny. OBLASTI POUŽITIA Flexcolor 4 LVT je vhodný na škárovanie krytín LVT („Luxury Vinyl Tiles“) v občianskych a komerčných stavbách v interiéri.